icon telephone 023 557 41 92 info@alympus.nl Alympus Personeelsadvies B.V.

Inzetbaarheid van medewerkers

Multi- en/of Duurzame Inzetbaarheid

Inzetbaarheid van medewerkers is tegenwoordig een veel gehoord thema. Volgens ons is dit thema al begonnen vanaf 2005 met “leeftijdsbewust personeelsbeleid”. Echter, nu moeten werknemers langer doorwerken en inzetbaar zijn op verschillende gebieden. Logisch, want met de vergrijzing van de beroepsbevolking en de achtergestelde aanwas van jonge werknemers, is het een van de grootste uitdagingen voor Nederland in de komende decennia.

Volgens het CBS ontstaat er een groter tekort aan werknemers op de arbeidsmarkt: “In Nederland bestaat er dan ook zorg dat, op de korte termijn toch ernstige knelpunten op de arbeidsmarkt zullen ontstaan vanwege het grote aantal ouderen dat de komende jaren met (regulier) pensioen gaat en de verwachte afname in het aanbod van geschoolde jongeren”.

Alympus springt in op deze ontwikkeling door organisaties er bewust van te maken en door te adviseren hoe te sturen op competenties en kwaliteiten van hun eigen medewerkers. Wij doen dit bijvoorbeeld middels Training en Coaching.