icon telephone 023 557 41 92 info@alympus.nl Alympus Personeelsadvies B.V.

Inzetbaarheidsmonitor

De webbased monitor

De Inzetbaarheidsmonitor (webbased software) is een management instrument waarmee een organisatie grip krijgt op de inzetbaarheid van haar medewerkers. Plus het inzicht krijgt hoe deze inzetbaarheid aan te laten sluiten op de strategische doelstellingen van haar organisatie. Vanuit de Inzetbaarheidsmonitor kunnen overzichtelijke managementrapportages gemaakt worden, zowel op bedrijfs-, afdelings- als op individueel niveau. Alympus heeft de Inzetbaarheidsmonitor ontwikkeld. ‘DE’ tool om binnen uw organisatie verhoogde effectiviteit, verbeterde efficiency en multi-/duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te monitoren. Dus monitoren door een gap analyse te maken van ‘huidige versus gewenste’ situatie. Nut en noodzaak volgens onze opdrachtgevers:
• Kwaliteitssystemen o.a. ISO 9001, verplicht om competenties in kaart te brengen;
• Transparant maken van functioneren en beoordelen;
• Functieomschrijving / -profielen;
• Inzichtelijk maken flexibele schil;
• Ontwikkelen van medewerkers met behulp van Trainingen en Coachingstrajecten;
• 360˚ / 180˚ Feedback, deze module reguleert het geven van feedback;
• Monitoren multi- en duurzame Inzetbaarheid;
• Competentiemanagement en Performancemanagement.

Om de (duurzame) inzetbaarheid te bevorderen binnen een bedrijf is het van belang om de competenties, vaardigheden, kennis en werkvermogen in kaart te brengen. De Inzetbaarheidsmonitor van Alympus brengt de ‘hard en soft’ skills van uw werknemers overzichtelijk en transparant in kaart.

Feedbackmodule

Met de nieuwe 360˚/180˚ Feedback module worden alle medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van zichzelf/hun collega’s en kan de leidinggevende zijn/haar beoordeling afzetten tegen de ontvangen feedback.

Wilt u meer weten over de Inzetbaarheidsmonitor? Klik hier. U kunt ook vrijblijvend een demo of informatie aanvragen via monitor@alympus.nl.

Tom Bok, Director HR bij Mission Critical Solutions
Mission Critical Solutions en haar dochter ondernemingen richt zich, met haar medewerkers, op technologische oplossingen op het gebied van bedrijfs- en missiekritische communicatie. Sinds januari 2017 maken zij gebruik van de inzetbaarheidsmonitor om te komen tot een verhoogde effectiviteit, verbeterde efficiëntie en multi-inzetbaarheid van haar medewerkers. Tom Bok over de monitor: “De inzetbaarheidsmonitor biedt ons de ideale ondersteuning om het functioneren van medewerkers transparant te monitoren en te sturen op continue verbetering. Zo zien we zeer snel waar de aandacht op gericht moet worden om medewerkers, maar ook het bedrijf beter te laten functioneren. De met elkaar gemaakte afspraken zijn eenvoudig in de monitor vast te leggen en leidinggevenden ontvangen e-mail signaleringen om zo de afspraken op te kunnen volgen. Het verhogen van het functioneren van alle medewerkers is zelfs een KPI voor 2020 geworden. Meerdere malen per jaar staat dit onderwerp op de agenda van het Directieteam. Diverse gap analyses en grafieken ondersteunen dit.

De volgende stap is om de monitor ook in te zetten voor het volgen van (verplichte) trainingen en opleidingen om alle zaken met betrekking tot onze kwaliteitscertificering – zoals ISO en VCA-  te borgen.”