icon telephone 023 557 41 92 info@alympus.nl Alympus Personeelsadvies B.V.

Alympus sinds 2002

Alympus

Alympus Personeelsadvies B.V. is in 2002 opgericht door Coen Hogerland. Het vaste team van Alympus bestaat uit HR- en Payrolladviseurs, die vanuit een flexibele pool met HR- en Payrollprofessionals samenwerken. Hierdoor is Alympus in staat om van ‘junior’ tot ‘senior’ niveau landelijk in verschillende branches te opereren. De Alympus adviseurs staan kritisch, constructief en onafhankelijk in het leven en hechten waarde aan een “persoonlijk goede” relatie met opdrachtgevers. Betrouwbaarheid ten aanzien van oplossingen conform wettelijke regelgeving staat hierbij hoog in het vaandel.

Persoonlijk goed 
Alympus Personeelsadvies B.V. is, persoonlijk goed, met als doel te ondernemen vanuit een balans tussen “vak inhoudelijk goed” en “persoonlijk goede” relaties met opdrachtgevers/(interim)professionals. 

De missie van Alympus is het integer en professioneel ondersteunen op het volledige HR gebied. Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van de in te zetten professionals, die kennis en kunde bieden voor duurzame oplossingen. 

Wij werken vanuit de visie dat er op de toekomstige arbeidsmarkt een schaarste zal zijn van gekwalificeerd personeel. Ondanks de recente verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, zullen door demografische ontwikkelingen er grote aantallen werknemers met pensioen gaan en zullen er minder schoolverlaters beschikbaar zijn. Alympus springt op deze ontwikkeling in door organisaties er bewust van te maken en door te adviseren hoe te sturen op competenties en talenten/kwaliteiten van hun eigen medewerkers.